Jeolojik dönemler isimlerini nasıl aldı?

Jeolojik dönemler isimlerini nasıl aldı?

Hepimiz Jurassic Park’ı duyduk ama Jurassic Park’taki Jurassic’in nereden geldiğini biliyor musunuz? Tüm jeolojik dönemler ve çağlar bir şeyin adını almıştır ve bugün bu isimlere ve nelerden ilham aldıklarına bir göz atacağız.

Dönemleri anlatmadan önce, jeolojik dönemleri kimin ve neden adlandırdığına bir göz atalım. Bu sorumluluk, kendisi de Uluslararası Jeoloji Bilimleri Birliği’nin bir organı olan Uluslararası Stratigrafi Komisyonu’na aittir. Jeolojik zaman periyotları, jeologların atıfta bulunacakları bir şeye ihtiyaç duydukları için adlandırılmıştır — “50-100 milyon yıl önceki zamandan” daha iyi bir şeye.

Eon en büyük zaman birimidir ve şu anda tanımlanmış yalnızca dört eon vardır. Eon’un altında çağ yer alır – şu anda on çağ eon olarak tanımlanmaktadır. Bundan sonra, sonraki alt bölümler olan çağ ve çağa sahibiz. Yaklaşık olarak, şu kadar sürerler:

Jeokronolojik birimZaman Aralığı
EonBirkaç yüz milyon yıl
EraOnlarca ila yüz milyonlarca yıl
PeriodMilyonlarca yıldan on milyonlarca yıla
EpochYüz binlerce yıldan on milyonlarca yıla
SubepochBinlerce yıldan milyonlarca yıla
AgeBinlerce yıldan milyonlarca yıla
Jeolojik Dönemler Tablosu
Jeolojik Dönemler Tablosu

İnsanlık tarihi ile karşılaştırıldığında, Dünya eskidir; gerçekten, gerçekten, eski. Dinozorlar ortaya çıkmadan çok önce, hatta ilk makroskopik yaşam ortaya çıkmadan çok önce, Dünya zaten yaşlıydı. Dolayısıyla, örneğin Jurassic gibi yaklaşık 55 milyon yıl süren bir dönem, gezegenin tarihinde sadece bir işarettir; önemli bir bip sesi, ama yine de bir bip sesi.

Aslında, en büyük üç dönem hakkında nadiren konuştuğumuz dönemlerdir: Hadean, Archean ve Proterozoic.

Üçü, Prekambriyen adı verilen resmi olmayan bir terim altında gruplandırılmıştır – birazdan Kambriyen’e geleceğiz ve bunun neden bu kadar önemli olduğunu ve daha önceki dönemlere ona göre atıfta bulunulması gerektiğini açıklayacağız. Ancak şimdilik Prekambriyen’in Kambriyen’den önce olduğunu bilmekle yetiniyoruz ve jeologlar daha fazla ayrıntıya girmek yerine “Kambriyen’den önce yaşanmış çok eski bir şey” demek istediklerinde buna atıfta bulunuyorlar.

Biz bilinmeye taş atmak yerine jeolojide yerini almış bilinen klasik dönemlere bakalım.

Klasik Dönemler

Phanerozoic, 538.8 milyon yıl öncesinden günümüze kadar uzanır. Şimdiye kadar bir jeolojik dönem duyduysanız, bunun Fanerozoik’ten bir şey olma ihtimali vardır ve ilginç jeolojik olayların çoğu (en azından bizim bildiğimiz) bu çağda olmuştur.

Fanerozoik üç döneme ayrılır: Paleozoik (eski yaşam), Mesozoyik (orta yaşam) ve Senozoyik (yeni yaşam). Onların alt bölümleri olan jeolojik dönemler, muhtemelen aşina olduğunuz (veya jeoloji veya paleontoloji ile ilgili şeyleri okurken büyük ihtimalle karşılaşacağınız) dönemlerdir.

Paleozoik Dönemler:

Kambriyen — Paleozoik’in ilk jeolojik dönemi, adını ‘Cymru’nun Latinceleştirilmiş adı olan Cambria’dan veya bugün bildiğimiz Galler’den almıştır. Dönem ilk olarak Galler’de keşfedilen kayalardan sonra tanımlandı, dolayısıyla adı da buradan geliyor.

Ordovisyen — 1879’da ünlü İngiliz jeolog Charles Lapworth tarafından Ordovices adlı bir Galler kabilesinden sonra seçildi. Evet, birazdan fark edeceğiniz gibi, Britanya’daki bazı jeolojik dönemlere isimler verilmiştir, çünkü ilk jeolojik araştırmaların çoğu burada yapılmıştır. Ordovices, Çağımızın ilk yüzyılında Romalılar tarafından boyunduruk altına alınan bir Kelt kabilesiydi.

Silurian — Adını (deja vu?) Galler’deki Silures kabilesinden almıştır. Savaşçı kabile grubu Ordovices’i güneyde sınırladı. Araştırmacılar temel olarak Silüriyeni, Silurelerin yaşadığı antik bölgede bulunan kayalara dayanarak tanımladılar.

Devoniyen — Sonunda Galler’den çıktık, çünkü Devoniyen adını İngiltere’de Devon’da bulunan kayalardan almıştır. Devoniyen aynı zamanda “balıkların çağı” olarak da bilinir, çünkü o zaman balıklar gerçekten çeşitlenmeye başlamıştır.

Karbonifer – Nihayet, İngiliz olmayan bir şey! Karbonifer, “kömür taşıyan” anlamına gelir – ‘karbon’ düşünün, kömürün çok fazla karbonu vardır. Büyük ağaç birikintilerinin kalması sonunda kömüre dönüştü. Aynı şeyi bugün yapmak için çok özel koşullara ihtiyacınız olacak, bu nedenle şu anda herhangi bir yeni büyük kömür yatağının oluşması pek olası değil.

Permiyen — Daha fazla coğrafi konuma geri döndük, ama artık İngiltere değil, Rusya. Paleozoik’in son aşaması olan Permiyen, adını ilk Permiyen kayaçlarının ayrıntılı olarak tanımlandığı Rusya’daki Perm kentinden almıştır.

Permiyen’den sonra Mezozoik’e gidiyoruz — ama henüz tam olarak değil. Jeolojik dönemlerin genellikle afetlerle dolu olduğunu söylediğimizi hatırlıyor musunuz? Jeologlar, Permiyen’in sonunu gezegenimizin tarihindeki en kötü kitlesel yok oluş olarak değerlendirir. Çeşitliliğin yaklaşık dörtte üçünün yok olduğu söylenir.

Mezozoik Dönemler:

Triyas — Alman jeolog Friedrich August von Alberti ne zaman bizim bugün Triyas dediğimiz dönemden (1834’te) kayaları incelese, art arda üç katman bulurdu: renkli bir kumtaşı, kabuk taşıyan bir kireçtaşı ve renkli kil. Bu yüzden üç katmandan sonra onu Trias olarak adlandırdı.

Jurassic — sevgili okuyucu, Jurassic… zamanına hoş geldiniz. Dinozorların Dünya’nın ekosistemlerine hakim olduğu ilk çağ olan Jura, adını dönemin kireçtaşı tabakalarının ilk kez tanımlandığı Polonya’daki Jura Dağları’ndan almıştır. 1795’te, Alman doğa bilimci Alexander von Humboldt, Jurassic’in Triasic’ten (henüz isimlendirilmemiş olan) farklı bir çağ olduğunu kabul etti.

Kretase — Önceki birkaç dönem Yunancadan gelirken, bu dönem Latince’den gelmektedir. Kretase, Batı Avrupa’da bulunan geniş tebeşir yatakları (deniz omurgasızlarının kabukları tarafından biriken kalsiyum karbonat) için adlandırılmıştır. Kretase adı, tebeşir anlamına gelen Latince creta’dan türetilmiştir. Kretase dönemi için, dinozorlar gerçekten baskın hale geldi ve gezegeni demir bir pençe ile yönetti. Ancak gezegene çarpan bir göktaşı, hem Kretase hem de Mezozoik’in sonunu beraberinde getirerek saltanatlarına son verdiği söylenir.

Cenozoik Dönemler:

En yeni dönem olan Senozoyik, aynı zamanda hakkında en fazla bilgiye sahip olduğumuz dönemdir. Aynı zamanda biraz daha değişken. 2004 yılına kadar, Senozoyik’in sırasıyla üçüncü ve dördüncü olmak üzere Tersiyer ve Kuvaterner’e ayrıldığını söylerdik. Ancak 2004’te Tersiyer Dönemi resmi olarak yerini “eski doğmuş” ve “yeni doğmuş” anlamına gelen Paleojen ve Neojen Dönemlerine bıraktı.

Paleojen – Yunanca “eski doğmuş” anlamına gelir. Dinozorların soyunun tükendiği 66 milyon yıl önce başlayan Paleosen (Paleosen), Eosen (bugün önemli olan birçok canlının şafağı olduğu için Yunanca “şafak” anlamına gelen eos’tan türetilmiştir) ve Oligosen (Oligo=birkaç; cene=yeni, çünkü bu döneme ait çökeltilerde çok az yeni fosil bulunmuştur).

Diğer dönemler için yapmadığımız bir şey yapacağız (isterseniz biraz yakınlık önyargısı) ve Neojen dönemleri ile Kuvaterner’i biraz daha yakınlaştıracağız. Neojen’in kendisi Miyosen ve Pliyosen’e ayrılmıştır.

Miyosen – İskoç jeolog Charles Lyell tarafından, adı “daha az yeni” anlamına gelen iki Yunanca kelimeden geliyor. Çünkü biliyorsunuz yeni bir dönem ama Pliyosen kadar yeni değil.

Pliyosen — aynı zamanda Charles Lyell, bu döneme “daha yeni” anlamına gelen (tahmin etmişsinizdir) adını verme şerefine erişmiştir.

Daha da yakın zamanda, iki aşamadan oluşan Kuvaterner’e sahibiz:

Pleistosen — 2.580.000’den 11.700 yıl öncesine kadar süren bu dönem “en yeni” anlamına gelir. Biliyorum, jeologlar bu konuda gerçekten topu düşürdüler.

Holosen — bu dönem, son Buzul Dönemi’nden sonra başlayan, yalnızca son 11.700 yıl önce süren bir öncekine kıyasla son derece kısadır. Holosen kelimenin tam anlamıyla “tamamen yeni” anlamına gelir.

Rating overview

  • 4,5
Total score
Good 4