Bebeğe Yaşam Veren Doğal Krem: Verniks Kazeoza

Bebeğe Yaşam Veren Doğal Krem: Verniks Kazeoza

Anne karnındaki bebeğin içinde bulunduğu amnion sıvısı adeta bebeğin yaşam suyudur. Bu sıvı cenin sindirim sisteminin gelişmesine ve çalışmasını imkân tanır. Amniyon sıvısı sadece sindirim sistemini doğumdan sonraya hazırlamakla kalmaz, bebeğin anne rahminde rahatça hareket etmesini de sağlar. Cenin bu sıvı içinde tıpkı limana bağlanmış bir sandal gibi yüzer. Bu haliyle çok güvenli bir şekilde anne rahminde hareket eder. Dahası amnion sıvısı bebeğin eklemlerinin, cildinin ve uzuvlarının düzgün gelişimini de sağlar. Bebeği dış dünyadan gelebilecek darbelerden korumak ve bebeğin anneye zarar vermeden gelişimini sağlamak da bu sıvı sayesinde mümkün olur.

 1147407_620x410

Amnion sıvısının böylesine önemli işlevleri olmasına karşın bebeğin yaşayabilmesi için yenilmesi gereken başka zorluklar da vardır.

  • Bebek amnion sıvısının içindeyken annesi tarafından gerekli ısı temin edilir bu ısı ceninin gelişimi açısından ihtiyacı olan ısıyı her tarafa eşit olarak dağıtır. Ancak doğum gerçekleşip bebek dış dünya ile tanıştığında artık bu ısıl koruma kalkar. Özellikle doğum soğuk bir yerde gerçekleşmişse yeni doğan bebeğin yaşamı için bu ciddi tehdit olacaktır.
  • Bebek doğduğunda bağışıklık sistemi zayıftır, dolayısıyla mikroplara karşı hem kimyasal hem de mekanik bir koruma olmadığı takdirde bebeğin yaşamı tehlikeye girecektir.
  • Bebek anne karnındaki tüm gelişimini amnion sıvısının içinde geçirir. Yani bebeğin tüm bedeni devamlı olarak bu sıvı ile temas halinde bulunduğu için cilt bütünlüğü tehdit altındadır. Birkaç saat suyla temas ettiğinizde parmak uçlarınızdaki derinin nasıl büzüştüğünü hatırlayın. Birde tüm vücudunuz günlerce suyla teması halinde cildinizde yaratacağı tahribatı bir düşünün.
  • Bebeğin doğum kanalından geçişini kolaylaştıran unsurların olmaması durumunda hem anne hem de bebek için büyük hayatı riskler ortaya çıkar.

 newborn

Allah bebekleri tüm olumsuzluklardan koruyan özel bir yağ tabakası yaratmıştır. Sebum adındaki yağ hücrelerinden oluşan bu tabakaya verniks kazeoza denir. Verniks beyaz – açık sarımsı renkte,  yağlı bir krem gibi yoğun kıvamdadır.

Bebeklerin ciltlerindeki yağ hücreleri anneden geçen hormonlarla uyarılıp yağ salgısını artırır. Anne karnındaki altıncı aydan itibaren bu yağ salgısı, bebeğin cildinden dökülen hücrelerle birleşerek verniks tabakasını oluşturur. Allah bu tabakayı bebek için oldukça faydalı özelliklere sahip olarak yaratmıştır. Bu özelliklerden bazıları şunlardır:

 
Bebeğin Isı Şokunun Doğuracağı Risklere Karşı Korunması

Doğum anında vücudu kaplayan verniks kazeoza tabakası, bebeğin anne karnı ile dış ortam arasındaki ısı farkına uyumunu kolaylaştırır. Eğer doğum anne karnına göre daha düşük ısıdaki bir yerde gerçekleşmişse bebeğin bir ısı şoku yaşamasının önüne de geçilmiş olur. Verniksin bu sayesinde, bebek ısı şokuna bağlı olarak gelişmesi muhtemel dolaşım ve pıhtılaşma bozuklukları, hiyalin zar hastalığı, beyin kanaması ve bazı enfeksiyonlar gibi rahatsızlıklara karşı da korunmuş olur. (1)

 

Mikroplara Karşı Koruyucu Bariyer

streptococcus pyogenes 3DYapılan araştırmalarda verniksin içinde doğal bağışıklığı destekleyen 40-50 değişik protein yapısında madde saptanmıştır. Bunların yarısı da tamamen vernikse özel proteinlerdir. Verniksin direkt olarak mikropları yok edici etkisi de vardır.

Mesela mikropları yok edici özelliği olan lizozim maddesi yeni doğan bebeklerin cildinde erişkin bir insanın cildine göre 5 kat daha fazladır. Anne karnındaki bebeğin vücudunu kaplayan vernikste lizozimden başka antimikrobiyal proteinler de mevcuttur. Bunların yanı sıra verniksin akciğerlere büyük hasar verebilen Klebsiella ve yaralanmalarda iltihaplanmaya yol açan Staphylococcus aureus gibi bakterilere karşı etkili olduğu da görülmüştür. (2)

Yapılan bazı testlerde verniksin içinde lizozim ile birlikte vücuttaki bazı savunma hücrelerine de rastlanmıştır. Bazı deneylerde ise verniksin insanlarda enfeksiyonlara neden olan B. Streptococcus, K. pneumoniae, L. monocytogenes, C. albicans, and E. coli gibi bakteri ve organizmalara karşı etkili olduğu tespit edilmiştir. (3)

Tüm bu özellikler verniks tabakasının doğum öncesi ve doğum sonrasında bebek için dışarıdan gelecek mikrobik tehditlere karşı önemli bariyer görevi görmesini sağlar. (4) Verniks kazeoza bir insanın doğar doğmaz karşılaşacağı enfeksiyonlara karşın Allah’ın yarattığı özel bir savunma kalkanıdır.

 

Bebek Cildinin Korunup Gelişmesi

Amnion sıvısının bebeğe çok sayıda faydası olmasına karşın. Bebeğin devamlı cilde temas etmesi nedeniyle tehlikeli olma riski de mevcuttur. İşte bebeğin cildinin en korunmaya ihtiyaç olduğu dönemde vernik üretimi başlar ve bebeğin cildinin amnion sıvısı ile temasını kısıtlar. Daha anne karnında oluşan bu bariyer rahimde geçirdiği günler boyunca bebeğin cildini yaşadığı sulu ortamın olumsuz etkilerinden de korur ve bebeğim doğumdan sonra cildinin pH dengesinin kurulmasını sağlar.(5)

 verniks-nedir.

Verniksin cilt ile görevi sadece sıvıdan koruma ile kısıtlı değildir, Vernik bebekte yeni deri oluşumunu kolaylaştırıcı bir etkiye de sahiptir. Verniks bebeğin geniş cilt yüzeyinden sıvı kaybını önler ve bebeğin cildini kuruluktan koruyarak parlak, pembe, pürüzsüz bir görünüm kazandırır. Verniks tabakası doğumu müteakip olarak birkaç saat içinde tamamen emilerek kendiliğinden yok olur.(6)

Verniksin cilde yararı o kadar fazladır ki ABD’de Cincinnati Çocuk Hastanesi Tıp Merkezi’nde Deri Bilimleri Enstitüsü’nde çalışan Dr. Steven B. Hoath ve meslektaşları bu yağı enfeksiyon önleyici, antioksidan, nemlendirici ve yara iyileştirici ajan olarak kullanılabileceğini düşünmektedir. Eğer bu gerçekleşirse verniksten yalnız yeni doğan bebekler değil, onu kullanan yetişkinler de istifade edebilecek. (7)

Postpartum_baby3

 

Bebeğin Doğumunu Kolaylaştırması

Verniks yapısı itibarı bir yağ gibi kaygandır.  Bu kayganlık özelliği bebeğin cildini nemlendirme görevinin yanı sıra doğum sırasında doğum kanalından daha kolay geçmesini sağlar. (8) Kayganlık doğum sırasında yalnız bebeğin değil, aynı zaman da annenin de rahat etmesini sağlar. Verniks kayganlık konusunda o kadar başarılıdır ki doğumu yaptıran doktor veya ebenin, bebeğin kayıp düşmemesi için çoğu zaman özel bir çaba sarf etmesini gerektirir.

 

Verniks Tesadüflerin Ürünü Değildir

Tüm bu bilgiler bize göstermektedir ki, verniks kazeoza tabakasının üretimi ilk insandan bu yana kusursuz bir şekilde gerçekleşmektedir. Verniks olmadan bir bebeğin anne karnında tam ve sağlıklı bir biçimde gelişmesi oldukça zordur. Bu da, evrimcilerin zaman içinde aşama aşama değişimlerle gelişim iddiasını tamamen geçersiz kılmaktadır. Bebeğin cildi ve bedeni üzerindeki mikrobiyolojik korumadaki eksiklik durumunda insan soyu henüz oluşmadan tükenirdi. Dolayısıyla verniks tabakasının zaman içinde ihtiyaç duyularak üretilmeye başlandığını iddia etmek mümkün değildir.

Kaldı ki verniksi oluşturan 20-25 kadar proteinin sadece kendine özgü olması,(9) vücudun başka bir yerinde bu proteinlerin yer almaması bu tabakanın özel bir amaca hizmet amacıyla yaratıldığının göstergesidir.

 4093311303_d592d1a26a

Verniksin sadece hiçbir hayvan türünde olmayan sadece insana özgü yapı olması da onun evrimcilerin ön gördüğü gibi kör tesadüflerin eseri değil Allah’ın yaratması sonucu olduğunu açıkça göstermektedir.

Bu tabaka bebek ile birlikte var olmak zorundadır. Böyle önemli görevlere sahip, çok fonksiyonlu bir tabakanın tesadüfen bir anda oluştuğunu iddia etmek de mümkün değildir.

Nitekim kompleks bir yapının bir anda oluşması demek, o yapının yaratılmış olması demektir. Tesadüflerin hesap yapması, ihtiyaçları belirlemesi, bu ihtiyaçlara uygun yapıları seçmesi ve bunları gereken zamanda gereken yerde meydana getirmesi mümkün değildir.

Açıktır ki, Allah verniks tabakasını da, bağlı olduğu sistemlerle birlikte ve tam ihtiyaç olan miktarlarda yaratmıştır.

“Allah, her dişinin neyi yüklendiğini (neye hamile kaldığını) ve döl yataklarının neyi eksiltip neyi eklediğini bilir. O’nun Katında herşey bir miktar (ölçü) iledir.”
(Rad Suresi, 8)

 

Yazar / Op. Dr. Hüsnü Erel Aksoy

Referanslar:

1-Tunell R. Hypothermia: epidemiology and prevention. In: Costello A, Manandhar D, editors. Improving newborn health in developing countries. London, UK: Imperial College Press; 2000. pp. 207–20.
2-Baker SM, Balo NN, Abdel Aziz FT 1995 Is vernix a protective material to the newborn? A biochemical approach. Indian J Pediatr62:237–239.
3-http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1595247/
4-Okah FA, Wickett RR, Pompa K, Hoath SB 1994 Human newborn skin: the effect of isopropanol on skin surface hydrophobicity. Pediatr Res35:443–446.
5-http://www.skininc.com/treatments/body/49449157.html
6-Hoath, Steven (2003). Neonatal skin : structure and function (2. ed., rev. and expanded. ed.). New York [u.a.]: Dekker. pp. 193–208. ISBN0-8247-0887-3.
7-Hoath SB. The skin and neonatal nursing — from the biology of vernix to neonatal adaptation. Program and abstracts of the 21st Annual Conference of the National Association of Neonatal Nurses; September 28-October 1, 2005; Anaheim, California.
8-https://www.ovuline.com/guide/10225/week-34
9-Neonatal Skin: Structure and Function, Second Edition, Edited by Steven B. Hoath & Howard I. Maibach, Marcel Dekker AG, ISBN:0-8247-0887-3, 1982. P.194

Rating overview

  • Bebeğe Yaşam Veren Doğal Krem Verniks Kazeoza
Total score
Excellent 5