Çürümüş İddialar Üzerine İnşa Edilen Bir Hikâye: Bodo Adamı

Çürümüş İddialar Üzerine İnşa Edilen Bir Hikâye: Bodo Adamı

Yakın geçmişte medyada ve evrim savunuculuğu yapan bazı internet sitelerinde “Homo Bodoensis” ismi verilen bir iskelet kamuoyuna insanın evriminin delili imiş gibi sunuldu. Aslında ortada yeni keşfedilmiş bir delil yoktu çünkü söz konusu fosil tam 45 yıl önce keşfedilmişti. Yapılan şey bu fosil kullanılarak evrimcilerin kendi aralarındaki çatışmalara bir çözüm bulma çabasıydı. Tabi birde olabildiğince de fazla evrim propagandası yapmak. Oysa her zaman ki gibi ortada evrimi ispatlayan bir keşif yoktu.  Evrim

Read more
Evrim Teorisi’nin Temelleri Yıkılıyor

Evrim Teorisi’nin Temelleri Yıkılıyor

Yeryüzünde hayat nasıl başlamıştır ve bu kadar çeşitli ve bu kadar kompleks yapılı canlılar nasıl var olmuşlardır? Bu soruya 19.yüzyılda Charles Darwin’in “Türlerin Kökeni” adlı kitabıyla bir cevap getirmeye çalışmıştı. Darwin ve bugün bu fikri savunanlara göre canlıların bir tesadüfler zinciri içinde oluşmuş ve zaman içinde de birbirlerinden farklılaşmışlardır. Farklılaşmaların etkisi evrimciler tarafından şöyle açıklanmaktadır. Farklılaşmalar eğer bir canlıya yarar sağlarsa, bu canlı diğerlerine göre avantaj sağlayacak, onun nesli de

Read more
Evrim Teorisi’ni Reddetmek Neden Önemlidir?

Evrim Teorisi’ni Reddetmek Neden Önemlidir?

Maddecilik ya da günümüzde kullanılan adıyla materyalizm, tarihin çok eski dönemlerinden beri var olan fikir sistemlerinden biridir. Materyalizm, tek gerçek

Read more
Canlılık Neden Uzaydan Gelmiş Olamaz?

Canlılık Neden Uzaydan Gelmiş Olamaz?

  Darwin 19. yüzyıl ortalarında teorisini ortaya attığında, yaşamın kökeninden, yani ilk canlı hücrelerin nasıl var olduğundan hiç söz etmemişti. 20. yüzyılın başında canlılığın

Read more
Doğa Seçim Yapamaz

Doğa Seçim Yapamaz

Evrim Yanılgısı Yeryüzünde hayat nasıl başlamıştır ve bu kadar çeşitli ve kompleks yapılı canlılar nasıl var olmuşlardır?

Read more