Evrimcileri Şaşkınlığa Düşüren “Kambriyen Patlaması”

Evrimcileri Şaşkınlığa Düşüren “Kambriyen Patlaması”

kambriyen_patlama

 

Yeryüzü tabakaları incelendiğinde, dünyadaki canlılığın birdenbire belirdiği görülür. Çok sayıda canlı türü, bir anda ve eksiksiz halleriyle Kambriyen Devir’de ortaya çıkmıştır. Bazı bilim adamları çok sayıda canlının birden ortaya çıkması nedeniyle bu olayı “Kambriyen patlaması” olarak da isimlendirirler. Bu bulgu, yaratılışa çok açık bir delil oluşturmaktadır.
Kompleks canlı yaratıkların fosillerine rastlanılan en derin yeryüzü tabakası, 520-530 milyon yıl yaşında olduğu hesaplanan “Kambriyen” tabakadır.
Kambriyen kayalıklarında bulunan fosiller, salyangozlar, trilobitler, süngerler, solucanlar, denizanaları, deniz yıldızları, yüzücü kabuklular, deniz zambakları gibi kompleks omurgasız türlerine aittir. İlginç olan, birbirinden çok farklı olan bu türlerin hepsinin bir anda ve hiçbir ataları olmaksızın ortaya çıkmalarıdır.
Evrim literatürünün popüler yayınlarından Earth Sciences dergisinin editörü Richard Monestarsky, evrimcileri çaresiz bırakan bu gerçeği şöyle kabul eder:

kambriyen_canli kambriyen_canli_2

Kompleks Sistemler
Kambriyen Devir’de bir anda ortaya çıkan canlı türlerinin çoğunda, modern örneklerinden hiçbir farkı olmayan, göz, solungaç, kan dolaşımı gibi kompleks sistemler, ileri fizyolojik yapılar bulunuyordu.

kambriyen_devri

Kambriyen Devri’ne ait canlıları gösteren bir illustrasyon.

“Bugün görmekte olduğumuz oldukça kompleks hayvan formları aniden ortaya çıkmışlardır. Bu an, Kambriyen Devrin tam başına rastlar ki denizlerin ve yeryüzünün ilk kompleks yaratıklarla dolması bu evrimsel patlamayla başlamıştır. Günümüzde dünyanın her yanına yayılmış olan omurgasız takımları erken Kambriyen Devir’de zaten vardırlar ve yine bugün olduğu gibi birbirlerinden çok farklıdırlar.” (1)
Hiçbir ortak ataya sahip olmayan bu farklı canlı türlerinin nasıl olup da ortaya çıktığı, evrimcilerin asla cevaplayamadıkları bir sorudur. Evrim teorisinin yaşayan en ünlü savunucusu olan İngiliz zoolog Richard Dawkins, bu konuda şu itirafı yapar:

“Kambriyen Devri canlıları, sanki hiçbir evrim tarihine sahip olmadan, o halde, orada meydana gelmiş gibilerdir.” (2)

nautilus

Kambriyen Devri’nin hala yaşayan bir temsilcisi: Nautilus.

Kambriyen patlaması canlıları Allah’ın yarattığının açık bir delilidir. Çünkü canlıların hiçbir evrimsel ataları olmadan aniden ortaya çıkmalarının tek açıklaması yaratılıştır. Nitekim Darwin, “eğer aynı sınıfa ait çok sayıdaki tür gerçekten yaşama bir anda ve birlikte başlamışsa, bu doğal seleksiyonla ortak atadan evrimleşme teorisine öldürücü bir darbe olurdu” diye yazmıştır. (3)
Darwin’in korktuğu bu öldürücü darbe, fosil kayıtlarının henüz başlangıcında Kambriyen Devir’den gelmektedir.

kambriyen_canlilari

Alıntılar

(1) Richard Monestarsky, “Mysteries of the Orient”, Discover, April 1993, p. 40
(2) Richard Dawkins, The Blind Watchmaker, London: W. W. Norton 1986, p. 229
(3) Charles Darwin, The Origin of Species: A Facsimile of the First Edition, Harvard University Press, 1964, p. 302

Yazar/ Osman Eroğlu

 

Rating overview

  • Evrimcileri Şaşkınlığa Düşüren "Kambriyen Patlaması"
Total score
Good 4