Yaratılışın delili; Proteinler

Proteinler yapı taşları olan amino asitlerin birbirine bağlanmasından oluşur. Vücutta kaslardan, sinir hücrelerine; kemiklerden, deriye birçok doku ve organda işlev gösteren harika moleküllerdir.

Rating overview

  • Yaratılışın delili proteinler
Total score
Good 4.5