Ayet
Müminun Suresi 12

Müminun Suresi 12

Andolsun, Biz insanı, süzme bir çamurdan yarattık. (Müminun Suresi,12)

Read more
Vakıa Suresi 57

Vakıa Suresi 57

Sizleri Biz yarattık, yine de tasdik etmeyecek misiniz? (Vakıa Suresi, 57)

Read more
Nahl Suresi 17

Nahl Suresi 17

Yaratan, hiç yaratmayan gibi midir? Artık öğüt alıp-düşünmez misiniz? (Nahl Suresi, 17)

Read more
Araf Suresi 54

Araf Suresi 54

Gerçekten sizin Rabbiniz, altı günde gökleri ve yeri yaratan, sonra arşa istiva eden Allah’tır. Gündüzü, durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten, güneşe, aya ve yıldızlara kendi buyruğuyla baş eğdirendir… (Araf Suresi, 54)

Read more
Mümin Suresi 64

Mümin Suresi 64

Allah, yeryüzünü sizin için bir karar, gökyüzünü bir bina kıldı; sizi suretlendirdi, suretinizi de en güzel (bir biçim ve incelikte) kıldı ve size güzel-temiz şeylerden rızık verdi. İşte sizin Rabbiniz Allah budur. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir. (Mümin Suresi, 64)

Read more
Fatır Suresi 41

Fatır Suresi 41

Şüphesiz Allah, gökleri ve yeri zeval bulurlar diye (her an kudreti altında) tutuyor. Andolsun, eğer zeval bulacak olurlarsa, kendisinden sonra artık kimse onları tutamaz. Doğrusu O, Halim’dir, bağışlayandır. (Fatır Suresi, 41)

Read more
Nuh Suresi 15

Nuh Suresi 15

“Görmüyor musunuz; Allah, yedi göğü birbirleriyle bir uyum (mutabakat) içinde yaratmıştır?” (Nuh Suresi, 15)

Read more
Enbiya Suresi 30

Enbiya Suresi 30

O inkar edenler görmüyorlar mı ki (başlangıçta) göklerle yer birbiriyle bitişikken, biz onları ayırdık ve her canlı şeyi sudan yarattık. Yine de onlar inanmayacaklar mı? (Enbiya Suresi, 30)

Read more
Enam Suresi 101

Enam Suresi 101

O (Allah) gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin yaratandır… (Enam Suresi, 101)

Read more
Hicr Suresi

Hicr Suresi

Yere (gelince,) onu döşeyip-yaydık, onda sarsılmaz-dağlar bıraktık ve onda her şeyden ölçüsü belirlenmiş ürünler bitirdik. (Hicr Suresi, 19)

Read more