İnsanın Kökeni

Kökenlerin en önemli konusu, insanın kökeniyle ilgilidir. Acaba insan yalnızca doğal bir evrim sürecinin ürünü müdür, yoksa Yaratıcı insanı evrenin egemeni olmak üzere mi yaratmıştır? Evrim modeline göre insan, insan olmayan atalarının zaman içinde değişikliğe uğramasıyla ortaya çıkmıştır. Oysa yaratılış modeline göre insan, başlangıçta bedeniyle ve beğiniyle doğrudan insan olarak yaratılmıştır.

Bugün okullarda okutulan evrim tarihine göre; insanlar ve kuyruksuz maymunlar, yaklaşık 5-20 milyon yıl önce yaşamış, bilinmeyen ortak bir atadan gelmiştir. Yaklaşık üç milyon yıl önce bu ortak atadan ayrılan bir kol, bir takım evrim aşamalarından sonra insanı ortaya çıkarmıştır. O zamandan beri sosyal ve kültürel evrim bu fiziksel evrimi izleyerek gelişmiştir.

Evrimciler bu iddiaların fosil hominoidleri (bu terim kuyruksuz maymunları ve insanları içine alır) ve hominidleri (insanı ortaya çıkardığı ileri sürülen yarı insansı varlıklar) desteklendiğini ileri sürerler. Yaratılışçılarsa, gerek kuyruksuz maymunların, gerekse insanların ayrı ayrı fosillere sahip olduklarını, ama maymun insan arası bir ara seviye fosilinin var olmadığını söylemektedirler.

Öğretmenler bunu kökenler çalışmalarının en hassas noktası olarak değerlendirirler. “Mağara adamları” çoğu kimse için genel evrim düşüncesiyle eşanlamlıdır. Çocuklara daha ilk sınıflarda, geçmiş atalarıyla ilgili olarak şu aşılanır: “İnsanın ilk ataları, çok eski zamanlarda mağaralarda yaşıyordu. Bu ilkel topluluklar zamanla ateşi buldular ve tekerleği keşfettiler.” Bu konular evrim adı altında işlenmese de çocuk yaşamının daha ilk evrelerinde insanın evrim geçirdiğine dair fikri kabule hazır olmaktadır.

Bununla birlikte dürüst öğretmenler, insanın kökeni ve amacıyla ilgili bu önemli konunun iki görüşe ait kanıtlarını yansız bir biçimde öğrencilerine vermek isteyeceklerdir.

Fosil bulguların yaratılışçı yorumlarını verebilmek için en önemli fosilleri evrimsel gelişimde varsayıldığı sırayla kısaca anlatacağız…..

(Ayrıntılı bilgi Bilimsel Yaratılış Modeli’ndedir.)

Dünyanın Yaratılışı

TEVRAT – YARATILIŞ KİTABI

Dünyanın Yaratılışı
ve
İnsanların Günaha Düşüşü

Eski Antlaşma © The Bible Society in Turkey 2001

Başka Önerilen Yazılar

Emmaus Yolunda

Yaratıcının dünya tarihinde tamamladığı ümit verici işleri incelemek için, bu harika bir kaynaktır.

Online Okuyun